ĐIỀU I: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG VÀ UY TÍN CỦA TẬP ĐOÀN.

a. Đề nghị quý khách cân lại hàng, kiểm tra lại tiền trước khi ra khỏi quầy. Tiền và hàng sau khi đã mang ra khỏi quầy, Tập đoàn không đảm bảo sự khiếu nại sai hoặc thiếu.

b. Quý khách giữ lại giấy đảm bảo, bảo quản giữ lại dấu bản hiệu đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc khi bán lại để được hưởng các ưu đãi của quy chế này. Nếu không có giấy đảm bảo hoặc dấu của bản hiệu đóng trên sản phẩm, Tập đoàn sẽ mua hoặc trao đổi theo giá giao dịch hiện hành.

c. Mọi hình thức giao dịch mua, bán, trao đổi trong quy chế này được áp dụng theo giá hiện hành.

ĐIỀU II: QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Mọi giao dịch, mua, bán, trao đổi giữa Quý khách và Tập đoàn đều được thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam.

ĐIỀU III: ĐỐI VỚI VÀNG TA 98% AU ĐẾN 99,99%AU

a. Các loại vàng khối, vàng miếng, nhẫn trơn, hàng trang sức mỹ nghệ của Tập đoàn đã bán ra được mua lại với giá ưu đãi:

- Hàng trang sức mỹ nghệ mua từ 1 đến 2 ngày, nếu sản phẩm chưa sử dụng, còn mới, nguyên vẹn, Quý khách bán hoặc đổi lại được hoàn 100% tiền công; Giá vàng được áp dụng theo thời giá giao dịch hiện hành đối với trường hợp bán lại, trường hợp đổi hàng được tính ưu tiên đổi sang ngang sản phẩm khác cùng trọng lượng vàng .

- Hàng trang sức mỹ nghệ mua quá 2 ngày, khi quý khách bán, Tập đoàn mua lại theo giá giao dịch hiện hành, không tính công chế tác; khi đổi hàng, Quý khách được ưu tiên đổi ngang sang sản phẩm khác cùng trọng lượng vàng và không tính công chế tác sản phẩm cũ.

- Các loại đá ngọc thiên nhiên có giá trị trên 100.000đ, nếu còn nguyên vẹn, không trầy xước, nứt vỡ, Tập đoàn mua lại 60% theo giá giao dịch hiện hành.

b. Quý khách mua, bán, trao đổi với số lượng lớn được tính giá ưu đãi.

c. Tập đoàn không mua lại những mặt hàng mỹ nghệ dùng để trang trí như: Tượng phật, Khánh, Ông Phỗng, 12 Con Giáp…

ĐIỀU IV: ĐỐI VỚI BẠC

Tập đoàn mua lại theo giá nguyên liệu

ĐIỀU V: ĐỐI VỚI VÀNG TÂY (VÀNG MÀU HOẶC VÀNG TRẮNG) TỪ 41.6%AU - 58,3% AU ĐẾN 75% AU.

a. Trang sức Quý khách đã mua của Tập đoàn khi bán hoặc đổi sang hàng khác mà vẫn còn nguyên vẹn, mới 100% sẽ được Tập đoàn bảo lưu tiền công như sau:

- Hàng mua từ 1 đến 2 ngày, khi bán hoặc đổi sang hàng khác, được hoàn lại hoặc bảo lưu 100% tiền công.

- Hàng mua từ 3 đến 10 ngày, khi bán được hoàn lại 80% tiền công; đổi sang hàng khác được ưu đãi bảo lưu 95% tiền công

- Hàng mua từ 11 ngày đến 1 tháng, khi bán được hoàn lại 70% tiền công; đổi sang hàng khác được ưu đãi bảo lưu 85% tiền công.

- Hàng mua quá 1 tháng đến 3 tháng, khi bán được hoàn lại 55% tiền công; nếu đổi sang hàng khác được ưu đãi bảo lưu 70% tiền công.

- Hàng mua quá 3 tháng, Tập đoàn mua lại theo giá vàng tại thời điểm giao dịch hiện hành và không bảo lưu tiền công chế tác.

b. Hàng của Bảo Tín Vĩnh Tín chế tác, nếu cũ, gãy, hỏng, khi mua lại hoặc đổi sang hàng khác được tính nguyên giá trị tuổi vàng(Au) khi Quý khách mua.

c. Đối với các loại vàng trên thị trường, Tập đoàn sẽ kiểm tra lại bằng máy cân thử vàng, mua đúng theo tuổi vàng của sản phẩm và thời giá giao dịch hiện hành.

d. Các loại đá ngọc thiên nhiên, nếu còn mới, nguyên vẹn, không trầy xước, rạn nứt…được mua lại 70%; trường hợp đổi hàng, được tính ưu đãi 75% giá trị. Trường hợp bị cũ, xước, biến dạng hoặc đá công nghiệp, Tập đoànkhông mua lại hoặc mua lại theo giá thoả thuận.

ĐIỀU VI: ĐỐI VỚI VÀNG TÂY NHẬP TỪ NƯỚC NGOÀI, VÀNG CÔNG NGHỆ Ý, CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC, CÔNG NGHỆ NGA VÀ CÁC TRANG SỨC CAO CẤP GẮN ĐÁ QUÝ CỦA TẬP ĐOÀN

Được bán theo giá gộp (Gồm tiền vàng, tiền đá v.v...và tiền công chế tác)

a. Hàng còn nguyên vẹn, mới 100% được Tập đoàn mua lại như sau :

- Hàng mua từ 1 đến 2 ngày, khi bán hoặc đổi sang hàng khác có giá trị tương đương được bảo lưu 100% giá trị.

- Hàng mua từ 3 đế 10 ngày, khi bán được mua lại 85%; đổi hàng có giá trị tương đương được bảo lưu 90% giá trị.

- Hàng mua từ 11 ngày đến 01 tháng, khi bán được mua lại 80%; đổi hàng có giá trị tương đương được bảo lưu 85% giá trị.

- Hàng mua quá 1 tháng đến 3 tháng, khi bán được mua lại 75%; đổi hàng có giá trị tương đương được bảo lưu 80% giá trị.

- Hàng mua quá 3 tháng, Tập đoàn mua lại theo phương thức sau :

+ Hàng còn mới nguyên vẹn, không gãy hỏng, trầy xước, biến dạng… mua lại 70% (Đối với trang sức ngoại nhập và trang sức cao cấp gắn đá) và 75% (đối với trang sức CN Ý, CN Hàn Quốc, CN Nga); nếu đổi hàng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi.

+ Hàng sử dụng đã cũ, được mua theo giá trị còn lại tại thời điểm lúc bán lại.

b. Các loại đá ngọc đã cũ, xước, biến dạng, Tập đoàn không mua lại hoặc mua lại theo giá thoả thuận.

c. Các loại đá ngọc rời, mua lại theo thẩm định và giá thỏa thuận.

ĐIỀU VII: ĐỐI VỚI KIM CƯƠNG

a. Hàng còn nguyên vẹn như mới được Tập đoàn mua lại như sau :

- Hàng mua trong vòng 01 ngày khi bán lại Quý khách chịu mọi chi phí kiểm định chất lượng; trường hợp đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương được bảo lưu 100% giá trị.

- Hàng mua từ 2 ngày đến 10 ngày được tính như sau:

+ Kim cương có đường kính từ 4,5mm trở lên mua lại 95%, đổi hàng được ưu đãi bảo lưu 97%.

+ Kim cương có đường kính từ 3,5mm đến 4,49mm mua lại 90%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 92%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 95%.

+ Kim cương có đường kính từ 2,5mm đến 3,49mm mua lại 85%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 87%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 90%.

+ Kim cương có đương kính từ 2,49mm trở xuống mua lại 80%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 82%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 85%.

- Hàng mua quá 11 ngày được tính như sau:

+ Kim cương có đường kính từ 4,5mm trở lên mua lại 85%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 90%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 95%.

+ Kim cương có đường kính từ 3,5mm đến 4,49mm được mua lại80%, đổi hàng có giá trị tương đương được ưu đãi bảo lưu 85%, đổi hàng có giá trị lớn hơn được ưu đãi bảo lưu 90%.

+ Kim cương có đường kính từ 2,5mm đến 3,49mm được mua lại 75%, đổi hàng ưu đãi bảo lưu 80%.

+ Kim cương có đường kính từ 2,49mm trở xuống được mua lại 70%, đổi hàng được ưu đãi bảo lưu 75%.

b. Ổ trang sức kim cương còn nguyên vẹn như mới được mua lại 70%, đổi hàng được ưu đãi bảo lưu 75%.

c. Trường hợp hạt kim cương hoặc ổ trang sức gắn kim cương không còn nguyên vẹn Tập đoàn mua vào hoặc tính đổi hàng theo giá thoả thuận.

d. Đối với hàng kim cương niêm phong trong vỉ, dù mua bất kể thời gian nào khi bán lại không còn niêm phong được Tập đoàn mua lại (theo mục a3 điều VI).

Ghi chú: Đổi hàng có giá trị lớn hơn tức là áp dụng cho viên kim cương có chất lượng tương đương và đường kính lớn hơn viên kim cương đổi lại từ 0,5mm trở lên.

ĐIỀU VIII: ĐỐI VỚI NGỌC TRAI:

Hàng trang sức gắn ngọc trai và hạt trai rời Quý khách đã mua của Tập đoàn, khi bán hoặc đổi lại mà vẫn còn nguyên vẹn sẽ được Tập đoàn mua lại theo giá thoả thuận.

Hàng mua tại bất kỳ thời gian nào mà không còn nguyên vẹn, bị sứt mẻ, biến dạng, mất màu, mòn, cũ, giảm độ bóng… Tập đoàn sẽ không mua lại.

ĐIỀU IX: DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Sản phẩm của Tập đoàn bán ra được đảm bảo về chất lượng tuổi vàng có giấy đảm bảo vàng và thẻ bảo hành sử dụng. Mọi sai hỏng do lỗi kỹ thuật chế tác Tập đoàn có trách nhiệm sửa chữa hoặc đổi lại bằng sản phẩm khác.

Tập đoàn cung cấp những dịch vụ ưu đãi miễn phí dành cho khách hàng: đánh bóng, tân trang đồ trang sức, khắc chữ, kiểm tra ổ trấu giữ đá…

Dịch vụ xi mạ được tính giá ưu đãi tối đa.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Tất cả các quy chế trước đây, trái với quy chế này đều không có hiệu lực

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ GIÁ 0Đ

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Địa chỉ: 1/92 Lê Thanh Nghị - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 034.777.8569
Email: contact@baotinvinhtin.top
http://www.baotinvinhtinh.top

Cách thức thanh toán

Đối tác vận chuyển

HỆ THỐNG TRANG SỨC BẢO TÍN VĨNH TÍN SẮP KHAI TRƯƠNG:

- BTVT LA KHÊ - Tổ dân phố 04, phường La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (cạnh cầu La Khê) 23/11 (Tháng 12) 

- BTVT NAM TRUNG - Thôn Độc Lập, xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình. (cách bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 300m) 23/11 (Tháng 1) 

- BTVT SÔNG THAO - Khu chợ cũ, Ngã Tư TT Sông Thao, H.Cẩm Khê, Phú Thọ (cách vòng xuyến TT 100m đi Yên Lập) 23/11 (Tháng 12) 

© 2019 baotinvinhtin.top - Bản quyền của Tập Đoàn Trang Sức Bảo Tín Vĩnh Tín.
Email: contact@baotinvinhtin.top - Đường dây nóng: 034.777.8569
Website đang hoạt động thử nghiệm, đang xin giấy phép hoạt động Sàn giao dịch TMĐT từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ công thương.

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ

  Khi tham gia nhận quà nếu quý khách hàng may mắn nhận
được Dây Chuyền thì chỉ cần thanh toán 10% PHÍ THUẾ VAT (199.000đ) + PHÍ VẬN CHUYỂN - Ngoài ra không cần phải thanh toán bất kì một chi phí nào nữa !

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

SỐ TIỀN 199.000đ THUẾ PHÍ VAT CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẤT KÌ LỢI NHUẬN NÀO

Nhanh tay đăng ký chỉ còn 

dây chuyền

32

Vàng 10K là gì? mua bán thế nào? đeo vàng 10k có đen không?

- Vàng 10k – chỉ hàm lượng vàng, là vàng chứa 41.66% vàng nguyên chất, được pha chế với các hợp kim quý khác được gọi là hội làm cho trang sức cứng và bóng hơn vàng 24K.

– Giá vàng 10k niêm yết tại tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Tín Vĩnh Tín với giá mua vào là 1.330.000/chỉ bán ra với giá 1.410.000/ chỉ.. Các bạn không cần lo mất giá.

- 90% khách đeo vàng 10k cảm thấy may mắn hơn. Nhiều khách hàng mua rồi cảm thấy thích và vẫn đến mua thường xuyên.

Vàng 10K có độ bền cao, sáng và đẹp nếu dùng để làm trang sức thì đây là một lựa chọn không tồi nên hiện nay chị em phụ nữ rất thích đeo trang sức vàng 10k bởi độ sáng bóng cao và bề mặt vàng rất mịn.

ĐĂNG KÝ NHẬN DÂY CHUYỀN 10K